New in

棉质蜥蜴提花女式衬衫 1 颜色

¥7,400.00

颜色: 淡蓝色

系带和正面纽扣女式衬衫,采用轻质棉府绸制成,带有蜥蜴印花,祖父衣领,侧面开衩,背面配套系带 ... 查看更多 +

  • 常规款式
  • LOEWE Paula's Ibiza 徽标

See less -

尺码
尺码